Omega 3-vetzuren zijn een groep meervoudig onverzadigde vetzuren. Er is één vetzuur uit deze groep, alfa-linoleenzuur (ALA), dat onder de categorie essentiële vetzuren valt. Andere vetzuren zoals DHA en EPA in deze groep kunnen door het lichaam worden gesynthetiseerd. De omzetting van ALA in EPA en DHA verloopt bij de meeste mensen echter moeilijk. Schattingen over het percentage ALA dat in EPA en DHA kan worden omgezet lopen uiteen van 0,3% tot 10% voor EPA en de omzetting naar DHA is nog veel minder, waarschijnlijk circa 0,01% van de ingenomen ALA. Aan omega 3-vetzuren worden positieve eigenschappen toegeschreven in het voorkomen van hart- en vaatziekten, artritis en depressies. Omega 3-vetzuren verlagen het cholesterolgehalte in het bloed en zijn onder meer van belang voor de oogfunctie en de hersenstofwisseling.

ALA is een plantaardig omega 3-vetzuur. EPA en DHA komen vooral in algen voor en via de algen ook in vis.

Helaas worden er gigantische hoeveelheden vis gevangen die direct tot omega 3 olie en vismeel worden gemalen. Volledig onnodig vindt Testa, want we kunnen het dus direct uit de algen halen.


DHA

Docosahexaeenzuur is een meervoudig onverzadigd omega-3 vetzuur. Chemisch gezien is DHA een carbonzuur met een keten van 22 koolstofatomen en zes cis-dubbele bindingen. De eerste dubbele binding staat op de derde koolstof, te beginnen met het einde van de keten (omega), vandaar omega 3.


EPA

Eicosapentaeenzuur (Engels: eicosapentaenoic acid, EPA) is een meervoudig onverzadigd omega 3-vetzuur.

De verkorte formule voor EPA is 20:5 ω-3. De systematische naam is cis-5,8,11,14,17-eicosapentaeenzuur.

Eicosapentaeenzuur kan ook gevormd worden uit alfa-linoleenzuur, maar deze omzetting lijkt niet optimaal. Het is de voorloper van belangrijke fysiologische stoffen in het lichaam, de serie 3 eicosanoïden: prostaglandinen, leukotriënen en tromboxanen.


De Europese en Amerikaanse voedselautoriteiten hebben EPA in combinatie met DHA gelinkt aan hart, ogen en hersenen gezondheid (de gezondheidsclaims van Testa leest u hier).