Nee! Contaminanten zijn stoffen die onbedoeld in een product zoals voedsel of in het milieu voorkomen. Contaminanten kunnen bijvoorbeeld vanuit het milieu in ons voedsel terecht komen, zoals dioxine en zware metalen.


Algenolie wordt op het land gecultiveerd en is vrij van zware metalen (kwik), dioxines en pcb’s die men vaak in vis en visolie tegenkomt.