Ja, onze algenolie is 100% plantaardig en er zitten dus geen vis- of schaaldieren in. Testa heeft verschillende trouwe klanten met een vis- en/of schaaldierenallergie en zij geven aan zeer tevreden te zijn met Testa.